Template chiến lược Content Marketing

Xin gửi tặng các bạn tempalate chiến lược Content Marketing.

Hi vọng các bạn sử dụng nó hiệu quả: https://drive.google.com/file/d/0B2QqEJxi_lsmYXdDc2xfemItRHc/view?usp=sharing

Kiều Thắng

Kiều Thắng

Nghiêm túc trong công việc - Hài hước trong đời sống. Founder nhóm "cùng làm Content Marketing"
Kiều Thắng