Kiến thức về xây dựng nội dung tiếp thị (content marketing)


Hãy để khách hàng kết nối với thương hiệu của bạn, thông qua những giá trị, bằng quá trình sáng tạo nội dung.

Từ đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh tốt hơn

KHÓA HỌC CỦA CHÚNG TÔI

Bạn cần có người đồng hành và rút ngắn thời gian tìm hiểu kiến thức ?

3 Điều Content Anpha sẽ giúp bạn

Hiểu kiến thức

Tập trung vào những kiến thức liên quan đến sản phâm/dịch vụ của bạn

Tư duy phù hợp

Chiến lược phải phù hợp với nguồn lực và mang tính bền vững

Thực hành

Biết sử dụng các công cụ để hiện thực hóa ý tưởng tuyệt vời

Chúng tôi hiểu những vấn đề khó khăn các bạn đang gặp phải khi xây dựng nội dung, nhất là về nhân sự và nguồn lực.

Chúng tôi sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết từng vấn đề, thông qua chiến lược nội dung đúng đắn, phù hợp định vị thương hiệu với nguồn lực sẵn có. Chúng tôi sẽ thực hành trên chính lĩnh vực của bạn, hỗ trợ tư vấn các vấn đề marketing khác.

Đội ngũ

Content Anpha

Mang lại lợi nhuận cho bạn đồng nghĩa với sự phát triển của chúng tôi

BẠN CẦN TƯ VẤN?

HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI